ספרים ומחקרים

ספרים:

עבודה חינוכית סוציאלית בישראל (2011)

עורך: ד"ר חזקיה (חזי) אהרוני (511 עמ')

הספר, הוא הראשון מסוגו היוצא לאור בישראל, ומרכז בתוכו מגוון רחב של נושאים אשר דנים בילדים ובנוער בסיכון.

הספר, בעל תכנים אקדמיים ויישומיים, ממסד את התיאוריה והעשייה בעבודה החינוכית-סוציאלית ומספק לה מסגרת, מגדיר את מטרותיה, היקפה והכוחות הפועלים בה ומספר על ההיסטוריה שלה; הוא דן באופן מעמיק בזכויות ילדים ובהגנה וסנגור עליהם; באופי העבודה החינוכית-סוציאלית בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות; בנושאי הכשרה, אתיקה וקידום מקצועי; בעבודה החינוכית-סוציאלית בזירה הבין-לאומית; במניעה וטיפול בנוער נפגע סמים, אלכוהול והימורים ובחשיבות גיבוש ופרסום המידע והידע המקצועיים המצטברים. כמו כן מובאת בספר ביבליוגרפיה מוערת של ספרים, מאמרים ומסמכים. בנספחי הספר מצויים מסמכים משמעותיים לנושא וכן רשימת ארגונים ומשאבים.

תורמי פרקי הספר מבטאים עושר ומגוון של הגדרות, דעות, גישות חינוכיות-טיפוליות והצעות להכשרה ולקידום של אנשי מקצוע הפועלים עם אוכלוסיות בסיכון.

הספר מיועד לסטודנטים המכינים עצמם לעבודה חינוכית-טיפולית עם ילדים ונוער בסיכון במסגרות בקהילה ובמסגרות חוץ-ביתיות; למרצים ולמנחים במסגרות אקדמיות המכינים עובדים עם אוכלוסיות בסיכון; לאנשי ניהול וקובעי מדיניות בתחומי החינוך, הטיפול והרווחה; למשתלמים ולפועלים בשדה.

תולדות העבודה החינוכית סוציאלית – פרק 1:

Challenges for child and youth care – A German-Israeli dialogue

אתגרים בתחום העבודה החינוכית-סוציאלית עם ילדים ונוער בסיכון: דיאלוג גרמני-ישראלי

עורכים: ד"ר עמנואל גרופר, ג'וזף קוך ופרופ' פרידהלם פטרס (2009) (הספר יצא באנגלית)

Emmanuel Grupper, Josef Koch & Friedhelm Peters (Eds.), (2009). 288 p. (english)

הספר יצא לאור באנגלית בהפקה משותפת של אפשר – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך, ישראל ו- IGFH, גרמניה, בתמיכת קרן פרץ נפתלי

ייחודו של ספר זה הינו בשילוב מעניין בין היבטים תיאורטיים-אקדמיים לבין עבודות רציניות ומרתקות, שנכתבו מתוך גישה יישומית, המתארת מודלים חדשניים ומקוריים הפועלים בשדה בישראל ובגרמניה.

הספר כולל 20 מאמרים בעלי תרומה משמעותית להעשרת התחום המתפתח של עבודה חינוכית-סוציאלית, על פיה פועלים עובדים חינוכיים-טיפוליים במסגרות קהילתיות ופנימייתיות כאחד, בישראל, בגרמניה ובמקומות שונים על פני הגלובוס.

הספר הינו אחד התוצרים של דיאלוג פורה ומתפתח בין עובדים חינוכיים-סוציאליים מישראל ומגרמניה שהתקיימו בשני סמינרים בשתי המדינות. ההרצאות והדיונים סיפקו את חומרי הגלם אשר על בסיסם נכתב הספר.

פרקי הספר:

 • ההקשר הרחב: תהליך המודרניזציה של חברות מפותחות והשפעתו על מדיניות רווחה
 • ההיסטוריה והמבנה של שירותי רווחה וחינוך בגרמניה ובישראל
 • אתגרי העבודה המקצועית בתחום החינוכי-סוציאלית
  • גישות יישומיות שונות לביצוע העבודה המקצועית.
  • רב-תרבותיות והגירה
  • סוגיות הקשורות להכשרה של עובדים חינוכיים-סוציאליים
 • התפתחויות עתידיות בתחום החינוכי-סוציאלי לילדים ובני נוער בגרמניה ובישראל

 

אתגרים בתחום העבודה החינוכית-סוציאלית עם ילדים ובני נוער בסיכון:
דיאלוג גרמני-ישראלי – תקצירים בעברית של מאמרי הכותבים הישראליים

ספר הפרויקטים – יזמות ופרויקטים בשדה העבודה החינוכית-סוציאלית (2006)

עורך: ד"ר חזי אהרוני

פרסום ראשון מסוגו הכולל סקירה של 66 פרויקטים נבחרים ומובילים אשר נכתב כדי לסייע לעובדי חינוך וטיפול. בספר מידע חיוני הכולל רעיונות, הנחיות ודוּגמאות שיסייעו לקורא להכין הצעה לפרויקט, להגישה לגופים ולארגונים תורמים, לגייס כספים ומשאבים ולבצע את הפרויקט הלכה למעשה. הספר מיועד לעובדים בשדה בתחומי החינוך, הטיפול והשיקום עם ילדים, נוער ומבוגרים בסיכון, למנהלים, למנכ"לים בעמותות ובארגונים, ולכל העוסקים בגיוס כספים ומשאבים.

פרקי הספר:

 • הקדמה
 • קווי הנחיה לפיתוח רעיונות לתוכניות ולפרויקטים חינוכיים
 • גיוס כספים ומשאבים לפרויקטים חינוכיים-סוציאליים
 • סקירה ותיאור של פרויקטים
 • נספחים
חינוך חוץ-ביתי ופנימייתי (2021)

עורכים: עמנואל גרופר, אלכסנדר שניידר ומרים גילת (334 עמודים)

ספר זה מכיל מאמרים המבוססים על הרצאותיהם של אנשי מקצוע ישראלים אשר ניתנו בכנס הבינלאומי לחינוך פנימייתי של ארגון FICE שהתקיים בישראל בשלהי שנת 2019, בנוכחות נציגים מ-35 מדינות שונות.

נושא הכנס היה: ״אתגרים בחינוך ובטיפול בילדים, בבני נוער ובצעירים בחברה רב-תרבותית״. כדי להרחיב את היקפם של מפגשים מקצועיים אלה, הפצת הידע לקהל אנשי המקצוע העוסקים בחינוך פנימייתי וחוץ-ביתי והצגת תכניות מגוונות בנושא, הוחלט על הפקתו של ספר זה.

בספר מאמרים המציגים את ייחודו של החינוך הפנימייתי בישראל והמתייחסים כולם לסוגיות רלוונטיות הקשורות לנושא על גווניו השונים.

הספר כולל שלושה שערים מארגנים: מצבי טראומה ומשבר בפנימיות, תכניות ומיזמים, חלקם קשורים לתקופת הקורונה; עבודה ישירה עם חניכים בפנימיות ועם משפחותיהם והחלק השלישי: צוותי חינוך וטיפול בפנימיות.

חלק מהמאמרים המופיע בספר מבוסס על מחקר אמפירי וחלק על המשגת ׳חוכמת השדה׳.

הספר מהווה תרומה איכותית לשיח המקצועי בישראל על אודות ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון, המתחנכים במסגרות חוץ-ביתיות – פנימיות ומשפחות אומנה. 

 

חינוך חוץ-ביתי ופנימייתי (2021)

מחקרים:

רשימת מחקרים

התמקצעות העובד החינוכי-סוציאלי בישראל – מחקר מדיניות (חלק א')

הדאגה לאוכלוסיות הזקוקות לטיפול של העובדים החינוכיים-סוציאליים ולעתיד העיסוק החשוב הזה, הביאו את עמותת "אפשר" המציבה לעצמה למטרה את קידום מעמדו של המדריך ושל העובד החינוכי-סוציאלי, ליזום מחקר שיבחן את המדיניות לקידום מעמדם.

מטרות המחקר הן:

 • לברר מהו המעמד המקצועי של העובד החינוכי-סוציאלי.
 • לזהות את הבעיות המרכזיות המעכבות, או המונעות, חיזוק מעמד העובד החינוכי-סוציאלי.
 • להציע דרכי פעולה אפשריות כדי לקדם את מעמד העובד החינוכי-סוציאלי, להביא להכרה בחשיבות עבודתו; ולהפוך את המקצוע לאבן שואבת אנשים בעלי יכולת.

כל זאת על מנת לשפר את הטיפול הניתן לחניכיו של העובד החינוכי-סוציאלי.

במסמך זה נביא את ממצאי המחקר והמלצות בדבר דרכי פעולה אפשריות.

התמקצעות העובד החינוכי-סוציאלי – מחקר מדיניות (חלק ב')

חלק ב' של המחקר מביא את תוצאות השלב השני של המחקר בדבר התמקצעות העובד החינוכי-הסוציאלי

בדו"ח הנוכחי אנו מביאים את קולם של העובדים החינוכיים-הסוציאליים עצמם. לדידנו זוהי נקודת המבט החשובה ביותר במסגרת המאמץ לערוך שינויים במבנה העיסוק הזה. לפיכך, כוונתנו להביא את דבריהם ואת עמדותיהם כפי שעמדנו עליהם במסגרת המחקר, בלא ניסיון לאזן נקודת מבט זו על ידי נקודת מבט אחרת: של ההנהלה, של הארגון, של החניכים או של החוקר.

התמקצעות העובד החינוכי-סוציאלי חלקים א' + ב':

צרו קשר

דילוג לתוכן