אודות מפגש והמערכת

מפגש לעבודה-חינוכית סוציאלית

כתב העת מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית יוצא לאור על ידי עמותת "אפשר" משנת 1991 פעמיים בשנה.

מפגש הוא ביטוי לחזונה של עמותת אפשר לפעול לפיתוח העבודה החינוכית-סוציאלית בישראל וליצור כתב עת אקדמי המהווה במת פרסום המעודדת שיתוף מפרה בין אנשי אקדמיה מהמקצועות: חינוך, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה ואנתרופולוגיה, לבין אנשי השדה בתחום החינוכי-טיפולי-סוציאלי, בדגש על ילדים ובני נוער במצבי סיכון בחברה רב-תרבותית בישראל.

מפגש הוא כתב עת שפיט בין-תחומי המפרסם מאמרים עיוניים ומחקרים ומאמרים יישומיים בנושאים האלה: ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומשפחותיהם, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, טיפול בפרט ובמשפחה, חינוך וטיפול בקהילה ובפנימייה, רב-תרבותיות, גישור ודיאלוג, אלימות, לחץ, משבר וטראומה, הדרכת עובדים, חינוך לערכים וחינוך בלתי פורמלי. המאחד את כולם הוא העשייה החינוכית-סוציאלית בהקשר של ילדים, נוער וצעירים.

בשגרת עבודתו משלב "מפגש" גם גיליונות המוקדשים לנושא מיוחד ובשיתוף עם עורכים-אורחים המומחים בתחום. עם הוצאתם של הגיליונות הייחודיים נערך כנס השקה "מפגש חי" המתקיים באכסנייה האקדמית של העורכים-אורחים.

גיליונות מפגש (מגיליון 17) – נמצאים כאן באתר
ניתן לצפות בכל גיליונות "מפגש" באתר הספרייה הלאומית
ובאתר הספרייה האינטרנטית JSTOR

חברי מערכת "מפגש"

פרופ' רבקה איזיקוביץ', עורכת ראשית, אמריטה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עליאן אלקרינאוי, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' רמי בנבנישתי, אמריטוס, בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר-אילן

פרופ' עמנואל גרופר, ביה"ס לחינוך וחברה, הקריה האקדמית, קריית אונו

ד"ר אמיתי המנחם, המכללה האקדמית בית ברל (לשעבר)

פרופ' מאיר טייכמן, אמריטוס, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב; המכללה האקדמית בית ברל

ד"ר איתן ישראלי, אמריטוס, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית;

ד"ר נורית לוי, המכללה האקדמית בית ברל (לשעבר)

פרופ' ורד סלונים-נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' שלמה קניאל, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה; מכללת אורות ישראל

פרופ' יצחק קשתי, אמריטוס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' עמירם רביב, אמריטוס, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; ביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

פרופ' גידי רובינשטיין, המכללה האקדמית נתניה (לשעבר)

ד"ר רבקה רייכנברג, מכון מופ"ת

ד"ר אביהו שושנה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

מרים גילת – רכזת המערכת, עמותת "אפשר" לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

כתובת המערכת: mgilat@efshar.org.il

צרו קשר

דילוג לתוכן