מפגש כרך כג גיליון 42 דצמבר 2015

גיליונות
פרסום
מחבר
מועד פרסום
הורדה
רבקה איזיקוביץ'
דצמבר 2015
אורית גילור, חגית קליבנסקי ודרורה כפיר
דצמבר 2015
נועה ישראל, איתן גור ומלכה מרגלית
דצמבר 2015
אבי ורמי בנבנישתי – יזהר אופלטקה
דצמבר 2015
דצמבר 2015
סקירות ספרים
פרסום
מחבר
מועד פרסום
הורדה
רבקה איזיקוביץ'
דצמבר 2015
אורית גילור, חגית קליבנסקי ודרורה כפיר
דצמבר 2015
נועה ישראל, איתן גור ומלכה מרגלית
דצמבר 2015
אבי ורמי בנבנישתי – יזהר אופלטקה
דצמבר 2015
דצמבר 2015
דילוג לתוכן