מפגש כרך י"ז גיליון 29, יוני 2009 - עבודה חינוכית-טיפולית עם בני נוער בסיכון ובמצוקה

גיליונות
פרסום
מחבר
מועד פרסום
הורדה
עדנה קפל-גרין ויוליה מירסקי
יוני 2009
ימית אלפסי, מיכל קרומר-נבו ושפרה שגיא
יוני 2009
איתי הס, תמר הורוביץ ושונית רייטר
יוני 2009
מירן בוניאל-נסים ועזי ברק
יוני 2009
מאיר חובב, חיים מהל ומרים גולן – אמיתי המנחם
יוני 2009
פרופ' ישראל קים, ד"ר יעקב בר-זוהר וד"ר לוי עדן – אורי תימור
יוני 2009
חגית בוני-נח – מאיר טייכמן
יוני 2009
סקירות ספרים
פרסום
מחבר
מועד פרסום
הורדה
עדנה קפל-גרין ויוליה מירסקי
יוני 2009
ימית אלפסי, מיכל קרומר-נבו ושפרה שגיא
יוני 2009
איתי הס, תמר הורוביץ ושונית רייטר
יוני 2009
מירן בוניאל-נסים ועזי ברק
יוני 2009
מאיר חובב, חיים מהל ומרים גולן – אמיתי המנחם
יוני 2009
פרופ' ישראל קים, ד"ר יעקב בר-זוהר וד"ר לוי עדן – אורי תימור
יוני 2009
חגית בוני-נח – מאיר טייכמן
יוני 2009
דילוג לתוכן