הביטאון "אפשר – לעובד החינוכי-סוציאלי"

אפשר לעובד החינוכי-סוציאלי

הינו ביטאון המהווה במה לעובדים החינוכיים-סוציאליים בנושאים מרכזיים עמם הם מתמודדים בעבודתם היום יומית. מטרת הביטאון היא לפרסם פעולות ותוכניות שמתבצעות במסגרות חוץ-ביתיות ובקהילה בקרב ילדים ובני נוער בסיכון, להפיץ את הידע המצטבר בשדה, להציג מידע על אודות ארגונים שונים ולחברם לפעילויות משותפות.

רקע

עמותת "אפשר" לקחה על עצמה אתגר משמעותי ביצירת ביטאון מקצועי בעל אוריינטציה יישומית, המהווה במה לעובד החינוכי-סוציאלי שזהותו המקצועית עדיין נמצאת בהתהוות. הביטאון שם דגש על פרסום עבודת השטח – חכמת השדה, והוא מהווה במה לאנשי המקצוע כדי לשתף עמיתים בידע הרב הנצבר על ידם ולהפכו מידע סמוי לגלוי. נושאי הגיליונות נבחרים על ידי חברי המערכת מתוך היכרותם מקרוב את הצרכים העולים מהשדה, וכל גיליון עוסק בנושא ייחודי המשלב חלק תיאורטי קצר ובעיקרו מביא את עבודת השטח, חדשות ועדכונים וזרקור על ארגונים ותוכניות ייחודיות. מדובר בעיקר בתיאורים קצרים וממוקדים המפרטים ומדגימים את העשייה בגיבוי ביסוס תיאורטי.

מערכת הביטאון ייצגה את הגופים והארגונים המרכזיים מהמגזר הציבורי ומהעמותות השונות העוסקים ומטפלים בילדים ונוער במצבי סיכון במסגרות חוץ ביתיות ובקהילה. מדובר במערכת פעילה ומעורבת, התורמת מהידע שלה ומביאה בפנינו את קולו של השטח. כך אנו מחוברים לצרכים האמיתיים של העובדים, לומדים על הנושאים המעסיקים ומעניינים אותם, הסוגיות עמן הם מתמודדים בעבודתם השוטפת, וכן על אופי הביטאון, תכניו, המידע הרלוונטי אותו כדאי לפרסם ואף עיצובו – כל זאת כדי ליצור ביטאון יישומי שיעשיר את העולם המקצועי והכלים העומדים לרשותם.

כאמור, במהלך השנים הייתה מערכת הביטאון מעורבת בגיבוש תכניו וייצגה ארגונים ומוסדות שונים – עמותת "אפשר", משרד החינוך, משרד הרווחה, עמותת עלם, ילדים בסיכוי, המפעל להכשרת ילדי ישראל, פנימיות ואקדמיה.

בעקבות שינויים שחלו בפעילות העמותה בשנת 2019 הופסקה הפקת הביטאון באופן שוטף. עם זאת יופקו בעתיד גיליונות "אפשר" שיהיו ממוקדי נושא ובשיתוף מערכת מצומצמת שתלווה את הגיליון הנדון.

כותרת גיליון הביטאון
הורדה
מרץ 2024
יוני 2022
אוקטובר 2020
יוני 2019
מאי 2017
מאי 2016
2014-2015
דצמבר 2013
דצמבר 2012
דצמבר 2011
דצמבר 2010
דצמבר 2009
דצמבר 2008
ינואר 2008
מאי 2007
ספטמבר 2006
אפריל 2006
אפריל 2005
יוני 2004
מאי 2003
ספטמבר 2002
מרץ 2002
יולי 2001
אוקטובר 2000
אפריל 2000
אוקטובר 1999
מאי 1999
נובמבר 1998
יוני 1998
פברואר 1998
יוני 1977

צרו קשר

דילוג לתוכן